Články

Kamerové systémy - Fungovanie, Rozdelenie

Ak sa neviete zorientovať v problematike fungovania a rozdelenia kamerových systémov tak v tomto článku sa Vám pokúsime popísať hlavné prinícpy fungovania kamerových systémov, ich rozdelenie, výhody a nevýhody jednotlivých systémov.

Kamerové systémy - Fungovanie, Rozdelenie

Parametre bezpečnostných kamier

Parametre bezpečnostných kamier sú často veľkou neznámou pri výbere vhodnej bezpečnostnej kamery. V tomto článku Vám prinášame popísanie a vysvetlenie základných parametrov aby bol Váš výber kamery správny.

Parametre bezpečnostných kamier

IP vs. analógové kamery a základné pojmy

Rozdiely medzi IP a analógovými kamerami. Vysvetlenie základných pojmov s ktorými sa často stretávame. Článok určený k lepšiemu pochopeniu princípu fungovania IP a analógových kamier Vám uľahčí rozhodovanie ktorú alternatívu zvoliť.

IP vs. analógové kamery a základné pojmy