DVR rekordér so 4 vstupmi a zobrazením v reálnom čase